040 658 7166 ellis@ellisoffice.fi

Ainutlaatuinen asiakaskokemus syntyy asiakaskeskeisyyden tuloksena

Julkaistu 30.6.2021

Yhä useampi asiakaskokemus syntyy digitaalisesti. Palveluiden ja asiakaspalvelun toteuttaminen digitaalisesti tarvitsee taustalle teknologiaa ja tekniikkaa. Ainutlaatuinen asiakaskokemus syntyy asiakaskeskeisyyden ja asiakasymmärryksen tuloksena. Asiakasymmärrys koostuu tiedon keruusta, sen tulkinnasta ja ymmärtämisestä sekä hyödyntämisestä. Ripaus tunneälyä ja empatiaa teknologian ja tiedon päälle kruunaavat asiakaskokemuksen. 

Ainutlaatuisten asiakaskokemusten takana useimmiten on henkilö, jolla on intohimo ja halu miellyttää sekä palvella niin asiakkaita, kollegoita kuin organisaatiota. Digitaaliset kanavat ja chatbotit mahdollistavat myös ainutlaatuisten asiakaskokemusten tuottamisen, kun niiden ohjaus ja opetus perustuvat asiakasymmärrykseen. Asiakaspalveluhenkilön tilannetaju ja tunneäly ohjaavat asiakaskokemuksen kulkua monipuolisemmin kuin mitä tekniikka mahdollistaa.  Tilannetaju ja tunneäly asiakaskokemuksessa ovat verbejä; kuunnella, kuulla, kysyä, kiinnostua, innostua, oivaltaa, tuntea, tunnistaa tarpeet, ymmärtää, kehittää jne. Ainutlaatuinen asiakaskokemus yllättää asiakkaan positiivisesti, johtaa ongelman ratkaisuun ja luo kokemuksen, mikä jää mieleen. 

Asiakaskokemukset syntyvät hyvistä sosiaalisista taidoista, rohkeudesta ja kyvystä kuunnella. Ellis Officen palvelujohtajan tehtävässä olen kirjaimellisesti palvelutehtävässä. Tehtävässä pystyn vaikuttamaan Ellis Officen työntekijöiden ja asiakasyritysten menestykseen ja hyvinvointiin hyvillä ja ainutlaatuisilla työntekijä- ja asiakaskokemuksilla. Palvelen mielelläni ihmisiä ympärilläni ja loogisen ajattelun kautta löydän useasti ratkaisun ongelmille. Pyrin rakentamaan yhteistyötä persoonallani, olemalla helposti lähestyttävä, pyrin huomaan ja huomioimaan muut. Minulla on aito kiinnostus kehittää liiketoimintaa, vaikuttaa yritysasiakkaiden ja kollegoiden menestykseen sekä luoda pitkäaikaisia suhteita. Palvelujohtajan tehtävässä olen vastannut tilitoimiston liiketoiminnasta. Nautin asioiden eteenpäin viemisestä, esihenkilönä toimimisesta ja liiketoiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Työkuva on laaja ja mahdollisuudet oppia ja kasvaa on mahtavat.

Asiakaskokemus, asiakaspalvelu, asiakasymmärrys, työntekijäkokemus ja -ymmärrys ovat minulle suuren kiinnostuksen kohteita. Pyrin rakentamaan asiakaskeskeisen yrityskulttuurin. Sen rakentaminen vaatii osaamista, innostusta, valtuuksia ja aikaa. Asiakaskeskeinen yrityskulttuuri tarkoittaa kykyä ja halua empatiaan. Henkilöstökokemuksen ja asiakaskokemuksen välillä on selkeä yhteys. Kun henkilökunnalle mahdollistetaan oikeat motiivit tarjota ja antaa parastaan asiakkaille syntyy niitä muistirikkaita kokemuksia, joista halutaan kertoa myös muille. 

Tutustu palveluihimme!

Katso myös nämä: